Bij het installeren krijg je mooie en bijzonder insignes. Waar komt als deze insignes?

Wat moet waar?

Installatie teken Het “Installatie teken Scouting Nederland” moet in het midden van de linkerborstzak.
Speltakteken Het “Speltakteken” moet in het midden van de rechterborstzak.
Groepsnaambandje Het groepsnaambandje moet bovenaan op de rechtermouw, tegen de schoudernaad.
Regio Batch De Regio Batch komt ongeveer 1 cm onder het groepsnaambandje.
Nederlands vlag De Nederlandse vlag hoort in het midden boven de rechterborstzak, deze moet je dragen wanneer je naar het buitenland gaat.
EU vlag De EU vlag hoort boven de rechterborstzak aan de kant van de knoopjes, deze moet je dragen wanneer je buiten de EU komt.
Patrouillelinten (scouts) Patrouillelinten worden bovenaan de linkermouw gedragen, deze worden met een ring bevestigd aan de epaulet. De patrouillelinten bestaan uit twee dubbelgevouwen linten, de lengte van de linten is 20 cm, zodat ze dubbelgevouwen 10 cm lang zijn.
  Bij de Scouts is een Patrouille Leider (PL) te herkennen aan twee witte strepen op de linkerborstzak. De Assistent Patrouille Leider (APL) is te herkennen aan 1 witte streep op de linkerborstzak, geplaatst aan de kant van de knoopjes.
Nestdriehoek (welpen) Het nestdriehoekje bij de welpen wordt op de rechtermouw gedragen.
Vaardigheidsinsignes Behaalde vaardigheidsinsignes moeten op de linkermouw. Stafleden dragen geen vaardigheidsinsignes.
Herkenningsnaambandjes Herkenningsnaambandjes (RSW, Zomerkamp, Waterweeekend e.d.) mogen onder de Regio Batch.
Activiteiteninsignes Activiteiteninsignes (HIT, Jamboree, enz.) worden boven de linkerborstzak geplaatst.
Cursus Stafleden die succesvol een cursus hebben afgerond, mogen in het midden boven de Nederlandse vlag een teken van bevoegdheid aanbrengen.
   

 

Waar horen de insignes op mijn Beversblouse
Waar horen de insignes op mijn Welpenblouse
Waar horen de insignes op mijn Scoutsblouse
Waar horen de insignes op mijn Explorersblouse
Waar horen de insignes op mijn Roversblouse
Waar horen de insignes op mijn Leidingblouse